Zaključenje kase na kraju dana

 
 
Zaključenje kase na kraju dana ili Knjiženje maloprodaje u Gathu je zaključak dnevnog prometa maloprodaje.
 
Obuhvaća automatsku izradu 4 vrste zapisnika po danu!
 
Izbornik Maloprodaja - Knjiženje maloprodaje
 
 
Otvara se forma Knjiženja MP gdje odabirete period ili dan za koji želite napraviti
zaključak maloprodaje, tj. proknjižiti maloprodaju
 
 
Kod Maloprodaja OBAVEZNO je da budu prve 4 kvačice uključene
 
Uplatnica - polog utrška
 
Izbornik Maloprodaja - Uplatnica (polog utrška)
 
Radi dokument na datum knjiženja MP sa svim artiklima (osim usluga) koji su prodani na taj datum
 
 
 
Uplatnica - polog utrška usluge
 
Izbornik Maloprodaja - Uplatnica (polog utrška)usluge  
 
Radi dokument na datum knjiženja MP sa svim uslugama fakturiranim na taj datum
 
 
Zapisnik o promjeni cijena
 
Izbornik Maloprodaja - Zapisnik o promjeni cijena
 
Radi dokument na datum knjiženja MP sa svim artiklima kojima je mijenjana MP cijena u
šifrarniku artikala ili cjeniku (ručno ili preko ulaznog dokumenta) a da ti artikli imaju zalihu na stanju (za one koji nemaju zalihu se ne radi ZPC)
u svrhu niveliranja MP vrijednosti zalihe.
 
Napomena
 
MP Cijene se NE SMIJU mijenjati kroz Paragon Blok (Račun Maloprodaje)
 
Ako u Paragon Blok unesete MP Cijenu koja se razlikuje od trenutne MP Cijene u šifrarniku artikala na kraju dana kada proknjižite Maloprodaju NEĆE VAM biti evidentirana promjena cijene za taj artikal!
 
 
 
Zapisnik o odobrenom popustu
 
Izbornik Maloprodaja - Zapisnik o odobrenom popustu
 
Radi dokument na datum knjiženja MP sa svim artiklima kojima je dan popust (rabat) u Paragon bloku
 
 
Napomena
 
Svaka od 4 opcije koja radi zapisnik po danu je važan dio rada maloprodaje i mora se raditi na dnevnoj bazi!
 
 
Nakon što završi knjiženje MP program će vas obavijestiti o uspješnom završetku
 
 
Te ako ste na prozoru knjiženja MP stavili kvačicu i na opciju Ispiši blagajničko izvješće
onda će vam se otvoriti blagajničko izvješće sa rekapitulacijom dnevnog prometa (za period knjiženja MP) po vrstama naplate
 
 
Nakon što proknjižite Maloprodaju program vam neće dozvoliti na napravite paragon blok na taj datum
 
Ako želite napraviti paragon blok sa tim datumom morate obrisati zapisnike od tog datuma