Uspostava veze sa centralom

 
Ovo se podešava na svakoj udaljenoj poslovnici zasebno
 
Izbornik Sistem -> Slanje podataka -> On-Line SQL GathServer -> Uspostava veze
 
 
 
upišite podatke za spajanje na vaš udaljeni SQL Server u centrali
 
upišite korisničko ime i password za spajanje na bazu
 
upišite ime baze podataka na koju ćete se spajati
 
Kliknite na Spajanje, pa ako je sve u redu aktivirati će se gumb Prihvati te ga kliknite
 
tako je uspostavljena veza prema centrali