Menu

Upute za ispravak neuparenih nabavnih cijena

 
verzija programa:  
 
Zapisnik o promijeni ŠIFRE (ZPS)– postavke u knjiženju dokumenta:
 
 
Nabavna vrijednost:
 
 
 
Na Materijalne kartice morate postaviti ovako i obavezno uključiti obavezan odabir porijekla,
bez toga radi sve pogrešno:
 
Nakon toga otvorite dokument zapisnik o promijeni šifre
 
>skladište-inventura-zapisnici-zapisnik o promijeni šifre
 
Otvorite novi dokument (F11) te stisnete na polje količinu i neuparene cijene.
Kad program odradi sve morate samo proknjižiti dokument.
U nekim slučajevima ćete morati uključiti dozvoli minus u zalihi pri izradi ovog dokumenta.