Unos Zavisnog troška na PRK za cijeli dok.

 
 
Kako bi mogli unijeti i uračunati zavisni trošak u nabavnu cijenu, potrebno je Primku podesiti za rad sa troškovima.
 
Ako želite da program bez obzira na podešavanje knjiženja nabavne vrijednosti uvijek Prvi puta kada knjižite primku upiše nbc/mpc/vpc
u šifrarnik artikala onda morate imati uključen parametar
 
 
 
 
Otvorite pregled Primke-Kalkulacije
 
Otvorite izbornik Podešavanje->Knjiženje dokumenata
 
Napomena
 
Knjiženje se nesmije mijenjati ako ste već radili Primke sa određenim knjiženjem jer će doći do razlika u proknjiženim vrijednostima!! Ukoliko trebate promijeniti knjiženje Primke molimo da se prethodno savjetujete sa tehn.podrškom o procedurama koje je potrebno napraviti nakon promjene knjiženja!
 
 
Otvorite karticu Nabavna vrijednost
 
 
Pod vrsta nabavne cijene možete odabrati 3 različita načina upisa nbc u šifrarnik artikala
 
T
(Nbc-Rabat)+Trošak = Fakturna nbc (fnbc)
U mat karticu upisuje fnbc (sa uračunatim troškom)
U šifrarniku NE ažurira zadnju nbc osim ako nemate uključen parametar
 
TC
(Nbc-Rabat)+Trošak = Fakturna nbc (fnbc)
U mat karticu upisuje fnbc (sa uračunatim troškom)
Program Zadržava podatak o rabatu u Primci
U Šifrarniku program upisuje
 
TUC
(Nbc-Rabat)+Trošak = Fakturna nbc (fnbc)
U mat karticu upisuje fnbc (sa uračunatim troškom)
Program nakon knjiženja primke oduzima rabat od nbc i ostavlja samo fnbc
 
U Šifrarniku program upisuje
 
 
 
Kada ste podesili knjiženje nabavne vrijednosti, na istoj kartici dolje desno
unesite naziv troška ili troškova
 
Kada ste završili. prihvatite izmjene i otvorite unos nove primke
 
Na kartici Troškovi unesite iznos(e) zavisnih troškova u kunama
 
Proknjižite dokument, i na ispisu imate rekapitulaciju troškova!