Unos korisnika i definiranje ranga i menija

 
 
Izbornik Sistem -> Korisnici programa -> Šifrarnik korisnika
 
Ukoliko prvi puta otvarate ovaj šifrarnik i nemate niti jednog korisnika, program će vas upozoriti
 
 
Znači ovdje program navodi da je potreban rang od barem 100 na jednom korisniku da bi kasnije mogao mijenjati lozinku.
 
Kliknite na OK kako bi nastavili dalje
 
Kliknite na gumb za unos novog korisnika na traci alata (CTRL+F1)
 
Unesite sve potrebne podatke (Ime, Lozinka, OIB...) te naravno posebnu pažnju obratite na polja Rang i (meni)!
 
Ova dva polja su bitna za kontrolu nad našim korisnikom, jer preko ranije definiranih minimalnih rangova i Menija ovdje sada
dodijeljujemo određeni rang ili meni korisniku ovisno o njegovim dopuštenjima.
 
 
Dakle, korak prije smo definirali za menije...
 
0 = Svi imaju pristup
K = samo za knjigovodstvo
I = samo za izvještaje
A = samo za administratore
Š - šifrarnik artikala
 
A mi smo upisali korisniku KIA pod (meni), to znači da će ovaj korisnik imati pristup zapravo svemu! i onome što je označeno slovom K i slovom A i slovom I, osim šifrarniku artikala jer njega
smo zaštitili slovom Š kojega ovome korisniku nismo upisali u (meni)
 
Ako smo mu htjeli dati ovlasti samo da radi izvještaje onda bi mu upisali samo slovo I, ali po defaultu bi imao pristup i svemu što nije zaštićeno menijem (sve što je 0 (nula))
 
 
sa Rangom je slična stvar, na prvom koraku ovih uputa smo definirali min. rangove i sada ovdje samo trebamo odrediti rang korisnika ovisno o tome
što mu zapravo želimo dodijeliti da smije raditi! Mi smo našem korisniku dali rang = 200, dakle smije sve raditi od onoga što je popisano rangovima
u parametrima programa.
 
Kada ste sve izdefinirali izađite iz programa i ponovo se logirajte u program i prava Rangova i Menija će biti aktivni!