Unos email adrese Partnera

 
 
Da bi mogli poslati senddatu ili paket preko EMC slanje, potrebno je pod partnerom
definirati email adresu na koju će se slati ti podaci!
 
Dakle, ako šaljete podatke u svoju poslovnicu, potrebno je u šifrarniku poslovnih partnera unijeti poslovnice!
 
Izbornik Matični podoaci -> šifrarnik poslovnih partnera
 
Nađite i označite partnera/poslovnicu na kojoj želite unijeti email za EMC slanje podataka, te na traci alata kliknite F7 ikonu
 
 
te pod E-Mc adresa unesite email adresu partnera/poslovnice
 
 
kliknite na Prihvati