Ulazna komisija

 
EDIT 03.12.2014.
 
Pod ulaznom komisijom podrazumijevamo da kod sebe u trgovini prodajemo robu koju nismo kupili!
Nismo ju kupili, znači nismo napravili Primku-Kalkulaciju za tu robu, več ćemo
platiti samo ono što prodamo, kada prodamo!
Takav način prodaje robe se zove prodaja komisione robe
 
Da bi mogli raditi sa ovakvom robom u svojoj trgovini jako je bitno da razumijemo kako
ovo nije naša roba! to znači da ju nikako nesmijemo miješati sa svojom robom!
 
Ovo znači da za svaki artikal koji ćemo prodavati u našoj trgovini a komisioni artikal je
MORAMO ga unijeti u svoj šifrarnik artikala kao zaseban artikal i označiti ga da je to komisioni artikal!
 
Samo ovako ćete kasnije moći napraviti izvještaje prodane komisijske robe po partneru u nekom periodu
na osnovu čega ćete slati izvještaj partneru čija je roba koju prodajete!
 
Procedura rada izgleda komplicirano, ali kada ju shvatite je zapravo jednostavna!
 
Ulaz komisijske robe radite Komisijskom Primkom, ako želite neku robu koju vam
je partner poslao vratiti onda radite Povrat komisije, a kada partneru pošaljete izvještaj o prodanoj robi
u periodu onda radite normalnu Primku-Kalkulaciju kojom stavljate robu ponovo sebi na zalihu, i onda radite Komisijsku Odjavu koja vam skida robu ponovo sa stanja.
 
Komisijski ulaz = Skladišni ulaz tuđe robe na vaše skladište
Račun = prodaja svoje i tuđe robe sa vaše zalihe
Izvještaj o prodanoj robi od komisijskog partnera
Primka-Kalkulacija = Financijsko-skladišni dokument za ulaz robe na vaše skladište
Komisijska Odjava = Skladišni izlaz robe koju ste već prodali po računima ranije