×
Menu

Ulazak u WebShop - logiranje korisnika

 
 
Na formi logiranja odaberite prvo jezik na kojem želite da vam bude WebShop.
Kada odaberete jezik, podatak o odabranom jeziku se zapisuje u cookie (kolačić) na vašem računalu,
i kod sljedećeg posjeta WebShop će biti na jeziku kojeg ste zadnji put odabrali.
(pod uvjetom da vam računalo ne briše kolačiće kod izlaska iz pretraživača, i da ste za istim računalom sa kojega ste se zadnji put logirali na WebShop)
 
Od partnera čiji WebShop koristite ste dobili podatke za logiranje u WebShop.
 
Upišite korisničko ime i lozinku.
Oba podatka su case sensitive, dakle pazite na VELIKA i mala slova.
 
Kada ste unijeli podatke kliknite na gumb Prijava ili stisnite ENTER na tipkovnici.
 
Ako su podaci ispravni aplikacija će vas pustiti da uđete.