Uključivanje rada sa šaržom

 
 
Prvo je potrebno u parametrima programa uključiti rad sa šaržom
 
 
Zatim na svim artiklima za koje ćete voditi šaržu potrebno je uključiti opciju FICO (FirstIn-ChoiceOut)
 
 
Zatim na svim dokumentima ulaznim i izlaznim je potrebno u unosu dokumenta uključiti šaržu i rok trajanja (opcija)
 
 
zatim u definiciji štampanja svih dokumenata gdje ste uključili unos/izbor šarže potrebno je uključiti i na ispisu da se vidi šarža i rok trajanja