Uključivanje novih preglednika

 
da bi uključili nove preglednike potrebno je na svakom računalu zasebno u parametrima
uključiti Master Detail prikaz
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa ->Promjena parametara
 
 
Da bi uključili novi preglednik u prikazu Šifrarnika (artikala, partnera....) i u prikazu svih izvještaja u Gathu
potrebno je kao na slici ispod staviti DA na prve dvije opcije pod Izgled programa.
 
 
Da bi uključili novi preglednik u prikazu svih dokumenata, potrebno je podesiti kao na slici ispod!
 
 
Info
 
Nemojte zaboraviti da ove parametre treba uključiti po računalu za svako računalo zasebno jer plavo obojani parametri se
zapisuju u registry od windowsa za svakog korisnika!