×
Menu

Uključivanje Fiskalizacije po dokumentu

 
Na svakom izlaznom dokumentu kojega želite prijaviti u PU, morate to i uključiti
 
Mi ćemo kao primjer navesti uključivanje fiskalizacije na RCM-u (maloprodajnom računu) ali procedura
je ista za bilo koji dokument koji želite prijaviti u fiskalizaciju!
 
Otvorite pregled dokumenata RCM
 
Izbornik Podešavanje - Knjiženje dokumenta
 
 
Pod Osnovne postavke uključite Fiskalni dokument (autorizacija na PU)
 
 
pod oznaka uređeja - broj kase MORATE upisati jedinstvenu oznaku za svaki dokument npr RCM,RAC.. unutar poslovnice
 
na primjer:
 
POSLOVNICA 01
RCM oznaka naplatnog uređaja je 01
RAC  oznaka naplatnog uređaja je 02
R1M  oznaka naplatnog uređaja je 03
 
POSLOVNICA 02
RCM oznaka naplatnog uređaja je 01
RAC  oznaka naplatnog uređaja je 02
R1M  oznaka naplatnog uređaja je 03
 
POSLOVNICA 03
RCM oznaka naplatnog uređaja je 01
RAC  oznaka naplatnog uređaja je 02
R1M  oznaka naplatnog uređaja je 03
 
Bitno je samo da unutar iste poslovnice različiti dokumenti nemaju istu oznaku naplatnog uređaja!
 
Parametar Način ispisa fiskalnog računa, vam omogućava da zabranite štampanje dokumenta na veliki printer ukoliko npr. nije dobio JIR