Uključivanje dodatnih adresa isporuke

 
Ako želite korisniku WebShopa ponuditi mogućnost da kod slanja narudžbe ima mogućnost odabira vlastite poslovnice
za isporuku robe, onda trebate u Gathu prvo uključiti rad sa dodatnim adresama isporuke!
 
Uključivanje parametra
 
 
zatim u šifrarniku poslovnih partnera označite partnera, i kliknite na traci alata na ikonu F2 (Dodatne adrese isporuke)
 
 
i unesite jednu po jednu sve dodatne poslovne jedinice tog partnera na koje možete slati robu.
 
Glavnu jedinicu nemorate unositi jer je na nju otvoren poslovni partner u šifrarniku partnera i po defaultu ako
nije odabrana niti jedna dodatna adresa isporuke, isporuka ide na centralu.
 
 
 
na WebShopu korisnik će moći odabrati isporuku na neku od vlastitih poslovnica:
 
 
A vi ćete u WebShop narudžbama vidjeti ovo:
 
 
i tako ćete znati da isporuka ide na tu poslovnicu partnera.