Ubacivanje artikala u košaricu

 
 
Artikal ubacujete u košaricu tako da jednostavno kliknete na tipku Dodaj u košaricu kod artikla kojega želite ubaciti u košaricu
 
 
U košaricu će se ubaciti količina koja piše u polju ispred!
Klikom na tipkice <> povećavate ili smanjujete količinu, možete i ručno kliknuti u polje i upisati količinu, zatim ENTER na tipkovnici ili
klik na Dodaj u košaricu će dodati artikle u košaricu.
 
O uspješnom dodavanju artikla u košaricu ćete biti obaviješteni u vrhu prozora i košarica sa lijeve strane će biti ažurirana sa novim
podacima.