×
Menu

SplashTop podrška

 
Otići na webstranicu Elektronike Perhoč ep.hr
 
Kliknuti na gumb podrška
 
 
ili na gumb SPLASHTOP
 
 
Zatim stavite kvačicu da se slažete da vam omogući udaljeno spajanje na kompjuter. Zatim kliknite na Download. Kopirajte
si broj u narančastom bloku jer će vam trebati nakon instalacije
 
 
 
Pokrenite instalaciju Splashtopa te upišite broj kao na slici ispod