Specifikacija importa - Izrada Računa od niza dokumenata

 
 
Ovo se koristi kada npr. od niza Izdatnica nekog partnera želite napraviti račun, i uz račun želite odštampati specifikaciju.
 
Podešavanje:
 
Prvo treba uključiti mogućnost da se može štampati specifikacija importa!
 
Pretpostavka je da ćete raditi Račun-Otpremnica!
 
Otvorite pregled Račun-Otpremnica i u izborniku podešavanje otvorite Knjiženje dokumenata
 
uključiti parametar sa slike ispod
 
Ako želite odmah možete u definiciji štampanja uključiti mogućnost da uz ispis računa odmah štampate automatski i specifikaciju importa!
 
 
Otvorite novi Račun, zatim kliknite na gumb artikli kao na slici ispod
 
 
Zatim redom,
upište oznaku dokumenta iz kojeg povlačite zbirno stavke,
upišite šifru partnera na kojega glase dok. čije stavke zbirno povlačite,
upišite period od-do za koji povlačite zbirno stavke
 
 
Pritisnite TAB ili ENTER kako bi prešli na drugo polje i kako bi vam program ubacio stavke iz odabranih dokumenata.
 
Unesite Partnera na dokument! i ostale potrebne podatke
 
 
 
Proknjižite dokument!
 
 i na ispisu će vam uz račun izaći i specifikacija importa!
 
Račun-Otpremnica
 
Specifikacija importa!
 
Napomena!
 
Ako nešto unesete ručno (stavke) nakon importa u dokumentu, onda se te stavke neće vidjeti na specifikaciji importa!