Sigurnost definirana po dokumentu

 
 
Jedna od novijih stvari je i ova kojom možete definirati potreban rang za neke stvari po dokumentu!
 
Ovo radi samo od verzije 8682 na više!
 
Globalno u parametrima podesimo potrebne min.rangove i ti rangovi se odnose na sve dokumente u programu.
Ali npr. imamo potrebu da na samo 1 dokumentu smanjimo rang potreban za određene radnje...
 
te radnje su:
 
 
kao primjer podesiti ćemo rang za promjenu rabata na Računu -Otpremnici
 
Globalni Rang za promjenu cijena i rabata na dokumentima je 200 (podešen kroz parametre programa)
 
Otvorite pregled Računa-Otpremnica
 
Otvorite Izbornik Podešavanje -> Knjiženje dokumenata
 
Kliknite sa lijeve strane na karticu Sigurnost, te sa desne strane upišite željeni min.rang za promjenu rabata
 
 
Mi smo upisali 100, to znači da na Računu-Otpremnici svi korisnici koji imaju rang 100 ili veći će moći mijenjati rabat na ovim dokumentima
kod unosa! A na svim ostalim dokumentima program će zahtijevati rang podešen u parametrima programa za promjenu rabata.