×
Menu

Ručno Arhiviranje na Access bazi podataka

 
Arhiviranje pokrećete u Gathu:
 
Izbornik Sistem -> Arhiviranje
 
 
Program Vas upozorava da (Posebno važno ako koristite Access bazu podataka) svi korisnici
tijekom arhiviranja MORAJU biti van programa
 
Nakon toga otvara vam se forma gdje možete odabrati lokaciju gdje da vam program smjesti arhivu
i opciju da tu arhivru komprimirate (zazipate) da bi smanjili veličinu datoteke arhive.
 
 
Kada ste odabrali lokaciju snimanja, kliknite na U redu i pričekajte da program završi arhiviranje i komprimiranje
 
na kraju ćete biti obaviješteni o završetku
 
 
Sada možete reći ostalim korisnicima da uđu u program i nastave raditi!