×
Menu

Rezerviranje soba

 
 
Izbornik Hotelsko poslovanje ->Rezervacije->Pojedinačne
 
Ovdje možete rezervirati sobu za određeni period za gosta
 
 
 
Ili možete rezervirati sobu iz Prijave Gosta (Izbornik Hotelsko Poslovanje -> Prijava gosta) tako da kliknete na gumb Rezervacije dolje desno
 
 
i otvoriti će vam se kalendar sa pregledom postojećih rezervacija i zauzeća soba
uz mogućnost unosa novih rezervacija, ili otkazivanja postojećih
 
 
Dovoljno je za odeređenu sobu (sa lijeve strane) ravući selekciju  dana mišem, npr. 01.05. - 14.05
 
te kliknuti na tipku Nova rezervacija!
 
Program će automatski povući selektirani period i broj sobe!
 
Potrebno je samo unijeti podatke o osobi koja rezervira sobu
 
 
 
 
 
Ako ne želite imati pregled svih soba, na prikazu kalendara onda možete odabrati vrtsu soba u prikazu
 
 
 
 
 
Označenu rezervaciju možete i odštampati klikom na tipku
 
 
 
 
Također već napravljenu rezervaciju možete i promjeniti npr. period rezervacije. Označite željenu
rezervacijju i kliknite na tipku
 
 
te promjenite što želite
 
 
 
 
Označenu rezervaciju naravno možete i obrisati jednostavno klikom na tipku