Računi za avans

 
Račun za avans ispostavljate kada primate predujam za neku robu a trenutno nemožete robu isporučiti!
Iznos avansa se definira prema vašoj odluci, može biti postotak vrijednosti robe ili uvijek isti fiksni iznos!
 
U šifrarniku artikala obavezno morate imati artikal koji će predstavljati vaš primljeni avans, tj. primljeni predujam.
 
Ovaj artikal obavezno mora biti označen kao usluga kako se za njega nebi vodila zaliha!
 
 
Napomena
Račun za avans trebate podesiti za fiskalizaciju ako avans primate u gotovini!
 
Računi za avans se nalaze u:
 
Izbornik Veleprodaja -> Računi za avans -> Račun za avans ili Gotovinski račun za avans
 
 
Prije same izrade računa za avans obavezno provjerite dali vam je dobro podešeno knjiženje dokumenta
 
Izbornik Podešavanje -> Knjiženje dokumenta
 
Pod Prodajna vrijednost
 
 
 
Podesiti ako je veleprodajni račun za avans (RAV)
 
Podesiti ako je Gotovinski račun za avans (GRA)
 
Dodatno, ako se radi o gotovinskom računu za avans, pod prodajna vrijednost uključite obavezno opciju sa slike dolje
kako bi nakon knjiženja dokumenta dobiili odabir naplate!! Ovo se odnosi samo na gotovinski račun za avans!
 
Napomena
Ovo je jako bitno zbog fiskalizacije računa za avans!
 
 
 
Kada ste podesili knjiženje, možete napraviti račun za avans
 
 
 
 
Kada vam roba dođe, ponovo dolazi klijent da uzme robu.
 
Vi morate po proceduri stornirati račun za avans i napraviti novi pravi Račun za kupljenu robu, koji će dotičnu robu skinuti sa zalihe
 
kako to napraviti!
 
Prije nego krenemo, potrebno je taj dokument koji će za partnera na dokumentu pogledati dali ima račun za avans (ubuduće RAV), podesiti da radi sa RAVovima
 
mi ćemo podesiti Račun-Otpremnica, vi trebate podesiti sve dokumente preko kojih mislite fakturirati robu za koju ste nekome uzeli avans!
 
Potrebno je otvoriti Podešavanje knjiženja Računa-Otpremnice te pod Unos stavaka, u polje Prikaz veza povezanih dokumenata, treba unijeti 3 slovnu oznaku
računa za avans
 
RAV - Račun za avans
GRA - gotovinski račun za avans
 
 
Obzirom da mi podešavamo veleprodajni dokument Račun-Otpremnica mi ćemo dokument za vezu upisati RAV, u slučaju da podešavamo maloprodajni račun (RCM) onda bi
ovdje upisali GRA
 
Kada smo podesili knjiženje moramo podesiti i štampanje dokumenata kako bi ispisali vezu
 
Izbornik Podešavanje -> Štampanje dokumenata
 
 
Zatim pod Dodaci (sadržaj) uključite opciju Ispis podataka veza povezanih dokumenata
 
 
 
Kada ste i ovo podesili spremni ste za izradu Računa-Otpremnice kojeg ćemo povezati sa našim računom za avans
 
Napravite novi račun RAC na partnera koji ima otvorenih računa za avans
 
 
Sa desne strane možete si otvoriti karticu Veza kako bi vidjeli listu RAV računa za avans koji su otvoreni na ovome partneru
 
 
 
Proknjižite račun i ispišite ga na ekran!
 
 
 
 
NE ZABORAVITE zatim otići do Računa za avans i stornirati ga!