Račun u Maloprodaji (kroz Touch Kasu)

 
 
 
 
Da bi pokrenuli touch kasu umjesto obične kase potrebno je u parametrima uključiti touch kasu
 
 
nakon toga pokrenete kasu
 
Izbornik Maloprodaja - Maloprodajna kasa
 
 
na tab kartici Postavke, možete uključiti/isključiti određene parametre
kao što su:
 
 - Pretraživanje po određenim poljima iz šifrarnika artikala
- Automatski količina 1 (preporuka da bude uključeno)
- Očisti unos nakon traženja (preporuka da bude uključeno)
 
 
 
 

Pretraživanje u kasi

 
 
U polje Traženje upisujete pojmove za pretraživanje šifrarnika,
nakon unosa pritisnite enter na tipkovnici
 
 
ako ima više rezultata pretraživanja, program će otvoriti prozor sa artiklima koji zadovoljavaju pojam pretraživanje
odaberite artikal koji želite fakturirati i potvrdite enterom ili klikom na kvačicu.
 
Program će ubaciti artikal u kasu
 
 
 
 

Promjena količine ili unos popusta na artikal u kasi

 
Ako želite promjeniti količinu ili popust na artiklu ili artiklima prije fakturiranja, označite klikom miša željeni artikal
onda se pozicionirajte na polje količina i promjenite količinu, pritisnite enter da ažurirate količinu na označenom artiklu
 
 
Ista procedura je za unos popusta naknadno na artiklu
 
 
 

Unos popusta u postotku na cijeli iznos računa

 
 
 
 

Spremanje sadržaja kase u memoriju i kasnije pozivanje

 
U touch kasi postoji mogućnost da trenutni sadržaj u vašoj kasi pohranite, do izlaska iz kase, u memoriju,
iz koje je onda možete pozvati natrag u kasi radi fakturiranja
 
 
nakon toga sadržaj kase je pospremljen gore desno u mali prozor
 
Kliknite na sadržaj u tom prozoru kada želite pozvati taj sadržaj nazad u kasu, zatim kliknite na gumb Pozovi
 
 
i sadržaj vašeg računa će se vratiti u kasu!
 
 
 

Unos Partnera na maloprodajni račun

 
Kliknite u kasi na tab karticu Kupac i u polje Partner unesite
dio naziva Partnera ili šifru partnera
 
Ukoliko partner sa tim nazivom ili šifrom postoji u vašem šifrarniku poslovnih partnera
program će ubaciti partnera kao na slici dolje
 
 
Ukoliko imate više partnera, sa istim dijelom naziva koji ste upisali u traženje, otvoriti će se prozor da odaberete željenog partnera
 
 
Ukoliko na štampanju računa želite R1 definiciju štampanja stavite kvačicu na R1 oznaka računa
 
 
Ukoliko nemate partnera u šifrarniku partnera, morate partnera unijeti kao novog partnera u šifrarnik artikala prije nego napravite fakturu.
 
Kliknite na gumb Kupac
 
 
 
otvoriti će se šifrarnik poslovnih partnera gdje unesite novog partnera, potvrdite ga enterom kako bi se vratili u kasu.
 
 

Naplata tj. izrada računa

 
Kliknite na gumb Naplata
 
 
Odaberite način plaćanja računa te kliknite na Prihvati
 
i račun će vam izaći na štampač