Rabatna Politika

 
 
Kako bi se rabatna politika uopće primjenjivala u izlaznim dokumentima, potrebno je uključiti parametre sa početka uputa!
 
Rabatna politika je mapa, nazovimo ju tako, u koju stavljamo pojedinačno artikle ili grupe artikala koji svaki za sebe ima određen rabat ili netto cijenu...
 
 
 
Rabatna politika se kreira u meniju:
 
Matični podaci -> Dodatni šfrarnici -> Cijene i rabati -> Rabatna politika
 
Ovdje možte dodavati, mijenjati i brisati rabatne politike.
 
 
 Tipkom F12 (Dodaj novi rabat) dobit ćete prozor kao na slici, ovdje otvarate i definirate novu rabatnu politiku:
 
U polje „Rabatna politika“ unesete kratku oznaku rabatne politke, a u polje „Opis“ unesete opis rabatne politike:
 
 
 
Ovdje odabirete na koje artikle će vrijediti rabatna politika koju kreirate!
Možete postaviti rabatnu politiku na zbirnu grupu artikala ili na grupu artikala dužine 6 znakova ili
pojedinačno na artikal
 
Dodatno možete još filtrirati zbirnu grupu/grupu artikala/artikal sa Proizvođačem. Da bi ovdje
dobili padajuću listu sa proizvođačima morate imati uključen parametar da je Proizvođač
 
To znači ako ste odabrali npr grupu A i na nju stavili 40% rabata, u toj grupi se nalazi 100artikala, zatim se još dodali Proizvođača X, kojega
ima dodijeljeno 5 artikala iz grupe A, to onda znači da će ovih 40% rabata dobiti samo tih 5 artikala.
 
Zatim u donjem dijelu upisujete koliki je rabat
 
 
 
Također možete odrediti u kojem vremenskom periodu će vrijediti rabatna politika koju kreirate.
Ukoliko ova polja ostavite prazna rabatna politika će vrijediti dok god je dodijeljena ili ju ne obrišete.
 
Kada politiku kreirate po pojedinačnom artiklu onda možete za svaki artikal definirati
netto VPC i onda će Gath u veleprodajnom računu umjesto vpc cijene iz šifrarnika
uzimati za partnera kojem bude dodijeljena ova politika vpc cijenu iz ove politike.
 
 
Nakon što ste kreirali rabatnu politiku ili više njih preostaje Vam još samo da ih dodijelite partneru/ima kako bi ih
mogli primjenjivati.
 
U šifrarniku poslovnih partnera odaberete partnera kojem želite dodijeliti rabatnu politiku, klikom na tipku F6 (Rabatna politika kupca)
dobit ćete pregled aktivnih rabatnih politika za odabranog partnera kao na slici:
 
 
Ovdje odaberete F11(Dodaj rabatnu politiku) i dobit ćete prikaz kao na slici:
 
 
Jednom partneru možete dodijeliti nebrojenu količinu različitih rabatnih politika.
Isto tako na više različitih partnera možete dodijeliti istu rabatnu politiku.
 
Ukoliko rabatnu politiku pobrišete iz pregleda rabatnih politika partnera uvijek je nanovo
možete dodijeliti istom tom partneru.
 
Ukoliko jednom partneru dodijelite dvije različite rabatne politike ali koje sadrže jednog ili više istih artikala Gath
će vas upozoriti da politike sadrže iste artikle sa različitim uvjetima!
U ovom slučaju Gath će uzeti prvi rabat.
 
 
Bitno je naglasiti da ovdje možete samo dodjeljivati i brisati rabatne politike po partneru, ako želite promijeniti nešto za
određenu rabatnu politiku to možete odraditi u pregledu rabatnih politika.
 
Ako partneru dodijelite rabatnu politiku kroz promjenu partnera
Onda će Gath gledati SAMO tu jednu rabatnu politiku!