Rabat dodijeljen grupi artikala

 
Ovaj rabat zovemo još i rabatna grupa. Rabatne grupe dodijeljujemo partneru/ima.
 
Dakle krećemo od postavke da imate kreiranu grupu artikala i da ta grupa artikala sadrži već neke artikle!
 
Otvorite šifrarnik poslovnih partnera
 
Označite partnera kojemu dodjeljujete rabatnu grupu, te na traci alata kliknite na ikonu F11 (Rabatne grupe)
 
 
Ovdje možete na ikonu F11 dodati označenom partneru rabatnu grupu! i na tu rabatnu grupu dati neki rabat!
 
 
Ovdje možete dodavati i artikal po artikal na partneru, ali lakše je kada dodajte grupu koja sadrži više artikala
 
Možete staviti i period do kada vrijedi taj rabat! te nakon isteka toga perioda ovaj rabat neće više vrijediti!
 
Partner može imati više rabatnih grupa, i jedna te ista rabatna grupa može biti dodijeljena na više partnera gdje možete
definirati drugačiji rabat na drugom partneru.