Prvo pokretanje

 
 
 
 
Na vrhu prozora se nalazi trenutna verzija programa i baza koju program koristi
 
 
u traci izbornika se nalaze sve opcije programa
 
Alatna traka sadrži najčešče korištene opcije programa
 
 
Sekcija alatne trake za podršku korisnicima
 
 
Brza traka sa opcijama koje korisnik najčešče koristi
 
 
Podatak o trenutnoj aktivnoj poslovnoj jedinici u kojoj korisnik radi
 
 
 
Podaci o Tvrtki koja koristi program, trenutnoj poslovnoj jedinici, godini rada, broju računala i korisniku koji trenutno radi u progrmau