Promjena MP Cijene Primkom

 
Prodajne cijene se mijenjaju u programu i preko Primke-Kalkulacije
 
Kada radite Primku-Kalkulaciju kod prvog proknjižavanja dokumenta se update-aju sve cijene u šifrarniku artikala (nbc, mpc i vpc)
ali kod naknadne promjene Promjene Primke se cijene NE update-aju u šifrarniku artikala (samo u materijalnoj kartici)
te AKO ŽELITE prenijeti cijene iz Primke u Šifrarnik Artikala/Cjenik, potrebno je označiti tu Primku
te na traci alata kliknuti ikonu F7 Prijenos cijena u cjenik
 
Na Potvrdu prijenosa cijena u cjenik (šifrarnik artikala) kliknite Da
 
 
Na pitanje odabira vrste cijena koje se prenose, odaberite Vele i Malo Prodajna cijena
 
 
Na kraju će vas program obavijestiti da su cijene prenesene