Promjena MP Cijene preko cjenika

 
Izradom cjenika također možete promjeniti cijene svojim artiklima, i to na ovaj način
možete napraviti sa odgodom.
 
Potrebno je napraviti novi cjenik
 
Izbornik Matični podaci -> Izrada Cjenika
 
Kliknite na unos novog dokumenta i unesite artikle za koje želite mijenjati cijene, nije potrebno unositi količinu drugačiju od 1
jer će program bez obzira na količinu promjeniti cijenu sa cijelu zalihu tog artikla.
 
Unesite novu MPC ili VPC cijenu te Proknjižite dokument
 
 
Kada se dokument proknjižio, označite ga i na traci alata kliknite na ikonu F7, prijenos cijena u cjenik!
 
 
Na Potvrdu prijenosa cijena u cjenik (šifrarnik artikala) kliknite Da
 
 
Na pitanje odabira vrste cijena koje se prenose, odaberite Vele i Malo Prodajna cijena
 
 
Na kraju će vas program obavijestiti da su cijene prenesene
 
 
Kako se možete uvjeriti da su cijene promijenjene!?
 
Otvorite šifrarnik artikala i pronađite artikal kojemu ste mijenjali cijenu
 
 
ili, ukoliko npr. trebate odštampati naljepnice za artikle kojima ste mijenjali cijenu, onda
 
Izbornik Izvješća -> Pregled nivelacija
 
Odaberite datum ili period za koji želite dobiti izvještaj pregleda nivelacija
 
 
I dobiti ćete popis artikala kojim ste mijenjali cijenu.
 
 
Na ovom izvještaju imate Staru cijenu, novu cijenu, količinu artikla kojemu je mijenjana cijena, te vrstu promjene cijena:
 
UL - Ulaznim dokumentom je promijenjena cijena npr. Primkom-kalkulacijom
SA - Cijena je promijenjena u Šifrarniku artikala ili cjeniku
 
te na kraju imate kolonu Broj Zapisnika u kojoj će biti broj Zapisanika o promjeni cijena SAMO ako ste prije pozivanja ovog izvještaja
već proknjižili maloprodaju za taj dan.
 
Ako želite odštampati naljepnice za sve artikle iz ovog izvještaja samo kliknite na ikonu F10 na traci alata
 
 
 
Napomena!
Ne zaboravite, Zapisnik o promjeni cijena se neće napraviti sam od sebe, potrebno je na kraju dana Proknjižiti Maloprodaju
bi se napravio Zapisnik.
 
 
Zapisnik o promjeni cijena potom možete pronaći u:
 
Izbornik Maloprodaja -> Zapisnik o promjeni cijena
 
 
 
 
Zapisnik o promjeni cijena nije preporučljivo ručno kreirati, nego se on sam kreira kada se na kraju dana proknjiži maloprodaja.
Ako ipak ručno radite Zapisnik o promjnei cijena, onda kada ga napravite, trebate ga označiti i na traci alata kliknuti ikonu
F5 Prijenos cijena u cjenik te nakon toga na kraju dana kada knjižite Maloprodaju NESMIJETE imati kvačicu na Zapisnik o PC - CJENIK
 
 na kraju dana