Prikaz stope poreza po artiklu u dokumentu

 
 
Po defaultu program u unosu stavaka u dokumentu prikazuje oznaku tarifnog razreda 1 ili 2 ili...
od verzije 8738 može se uključiti parametar koji će na svim dokumentima umjesto oznake tarifnog razreda prikazivati
iznos stope poreza % u pregledu
 
Ovako izgleda sa oznakom tarifnog razreda
 
A ako uključite parametar