Prikaz detalja artikla kod unosa u dokumenta

 
 
Prikaz detalja opisanih niže, radi samo na verziji 8694 ili većoj.
 
 
Kod unosa bilo kojeg dokumenta, kliknite na gumb Prikaz
 
Zatim si uključite prikaz detalja koji želite, možete ih uključiti i sve ako želite
 
 
Kada uključite jedan detalj, otvoriti će se dodatni prozor sa strane sa prikazom detalja koje ste uključili
 
 
Detalj isključujete kao što ste ga i uključili, znači klik na gumkb prikaz pa klik na detalj koji želite isključiti
 
Prozor detalja se može rastezati kako želite, možete ga staviti u određeni dio ekrana
 
 
Sve što uključite od prikaza detalja, pozicije prozora program pamti po korisniku!
Dakle svaki korisninik treba sam sebi podesiti prikaz detalja.. Dodatno, prikaz detalja se još
zasebno definira po vrsti dokumenta! Znači na Računu veleprodaje podesite si prikaz
Artikal i memo polja, a na Ponudi npr. možete samo prikaz detalja artikla uključiti.
 
 
Podaci se prikazuju od artikla kojega trenutno unosite u dokument, ali možete mišem kliknuti na bilo koji
artikal u dokumentu i prikazati će se detalji tog artikla.
 
Prikaz detalja označenog artikla
 
Prikaz memo polja označenog artikla
 
Prikaz crossreff šifri povezanih sa našim označenim artiklom
 
Prikaz stanja zaliha artikla po poslovnicama
 
Povijest ulaza/izlaza kroz godine
 
Podaci o uvjetima po kojima se označeni artikal fakturiran partneru na kojega radimo račun
 
Pregled preostalih FIFO zaliha sa ulaznim nbc