×
Menu

Prijenos godina u novu bazu

 
 
 
 
Ovo možete koristiti kada vam je baza npr. postala prevelika sa previše godina i želite
odvojiti zadnje dvije/tri godine u zasebnu bazu
 
Napomena!
Upotrebom ove metode godine koje označite će se samo kopirati u novu bazu, znači
ostati će te godine i u staroj bazi!
 
 
1.
Otvoriti praznu MSSQL bazu podataka na SQL Serveru
 
2.
Pokrenuti Gath i spojiti se na tu praznu SQL bazu, program će se restartati i kod sljedećeg
starta upozoriti
 
 
3.
Izbornik Sistem->Konverzija podataka->Import/Export->Prijenos podataka (import)
 
Na tabu SQLKonekcija unesite podatke za spajanje na bazu iz koje želite kopirati godine!
 
 
Kliknite na Test veze tipku i ako je konekcija uspjela, sa desne strane će se otvoriti lista godina iz baze za koju smo
upravo upisali konekciju
 
 
Ostavite kvačicu na godinama ili godini koju želite prekopirati u praznu SQL bazu
 
Možete još uključiti opciju Pokrenuti restrukturiranje baza jer je to obavezno kada
se importiraju podaci u bazu kako bi se ponovo kreirali indexi na tablicama.
 
 
nakon toga kliknite na tipku Prihvati te pričekajte da import završi