×
Menu

Prijenos Cjenika u Novu Godinu

 
 
Dostupno od verzije 8738
 
Izbornik Matični podaci->Izrada Cjenika
 
 
Možete označiti jedan cjenik ili više njih ili sve i onda kliknuti na tipku F4 - Prijenos Cjenika u Novu Godinu i program će ih kopirati u iduću godinu.