Prijem SendDate ručno

 
 
U slučaju da prijem Emailom nije moguć, uvijek možete senddatu povući ručno.
 
Potrebno je imati senddata.txt
 
prekopirati senddata.txt u C:\Temp
 
 
Ukoliko već imate senddata.txt u temp folderu i sistem vas pita dali da prekopira preko te datoteke odgovorite
potvrdno!
 
Kada se kopirali datoteku u c:\Temp folder
 
Izbornik Sistem -> Prijem Podataka -> Prijem Senddata.txt
 
 
Ovdje trebate upisati DA
 
 
Ako je sve prošlo u redu podaci su učitani
 
 
 
 
 
 
Ako se odlučite senddata.txt učitati sa neke druge lokacije, koja nije c:\temp
onda je procedura sljedeća
 
Izbornik Sistem -> Prijem Podataka -> Prijem disketom
 
 
Kliknite na
 
 
 
i dođite do loakcije gdje se nalazi senddata.txt koju planirate učitati
 
mi ćemo kao primjer navesti c:\Temp
 
 
Kliknite na prihvati
 
 
 
Ovdje trebate upisati DA
 
 
Ako je sve prošlo u redu podaci su učitani