Pretraga po TAG-ovima

Dodali smo još jedan način pretraživanja, za sada radi samo u Materijalnim karticama
 
U parametrima programa potrebno je odrediti koja će biti veličina polja u koju se unose Tagovi:
 
 
 
Nakon što odredite veličinu potrebno je izaći iz programa, ponovo ući i obnoviti baze.
 
 
 
U polje Tag u šifrarniku artikala zatim unesete tagove po kojima želite pretraživati:
 
 
U Materijalnoj kartici stavite kvačicu na #Tag
i sada kad pretražujete možete unositi dijelove riječi ili kompletne riječi po redosljedu
ili ne koje su u polju tag, npr možete unijeti „56 ex“ ili „mo ex“ ili „ext mo“ ili „modem 56“
i naći ćete traženi artikl.
 
Obratite pažnju da u parametrima kada određujete veličinu (dužinu polja), pazite što ćete unositi.
Dužina (veličina) polja Vam može znatno povećati veličinu baze.