×
Menu

Pregled za kuhinju

 
Izbornik Hotelsko poslovanje -> Pregledi -> Pregled za kuhinju
 
Odaberite dan za koji gledate izvještaj
 
 
I dobiti ćete pregled potrebe za obrocima po sobama, tako da znate koliko na koliko
obroka pansionske potrošnje današnji datum trebate računati