×
Menu

Pregled poslanih narudžbi

 
Ako na traci glavne navigacije kliknete na tipku Narudžbe
dobiti ćete pregled poslanih narudžbi sortiranih po datumu silazno
 
Sve kolone su sortabilne, tj. možete sortirati podatke po koloni ako kliknete na zaglavlje te kolone.
 
Ako kliknete na plusić ispred narudžbe možete pogledati detalje narudžbe!