×
Menu

Povezivanje artikala iz Gatha sa TecDocom

 
 
Da bi povezali vaše artikle iz Gatha sa TecDoc artiklima i TecDoc Brandovima potrebno je u šifrarniku artikala
svakom artiklu kojega želite povezati upisati šifru Branda i šifru Artikla
 
 
Ako kliknete na tipku u polju WebShop Brand, otvoriti će se šifrarnik TecDoc Brandova.
Odaberite odgovarajući Brand sa kojim želite povezati vaš artikal i potvrdite ga
 
 
WebShop šifra artikla je šifra (kataloški broj) artikla sa kojim želite povezati vaš artikal, ali pod uvjetom da
taj artikal postoji u TecDoc bazi pod tim kataloškim brojem.
 
Ukoliko imate artikal u šifrarniku koji ne postoji u TecDoc bazi a želite ga povezati sa artiklom/Brandom koji
postoji u TecDocu onda u ova dva polja upišite podatke od tog artikla/Branda i na taj način ćete ih povezati.