Postupak kad je SQL baza

 
Kod prebacivanja Gatha i baze podataka kada je SQL baza u pitanju procedura je kompliciranija.
 
1.
Potrebno je ugasiti Gath na svim računalima
 
2.
Procedura kopiranja cijele mape gdje se nalazi Gath je identičan proceduri kada je Access baza u pitanju, pa
slobodno pogledajte tu proceduru da prekopirate Gath mapu na USB ključ.
 
3.
Morate biti na računalu (server) gdje se nalazi SQL baza, tj. na računalu gdje je instaliran SQL Server
 
4.
Pokrenite SQL Managment Studio i spojite se na vaš SQL Server
 
pritisnite kombinaciju tipki WIN TIPKA+R
 
 
Kako bi pokrenuli SQL Managment Studio
 
 
Spojite se na vaš SQL Server
 
5.
Napravite Backup vaše SQL Baze.
 
Desni klik na vašu bazu podataka iz popisa baza, odaberite Tasks->Back up
 
Kada završi backupiranje baze
 
 
 na lokaciji koja je bila upisana gore, pronađite backup svoje baze
 
prekopirajte .bak datoteku na USB ključ
 
 
 
NOVI SERVER
 
6.
Pod uvjetom da ste sa USB ključa Gath mapu već prebacili na novi server, potrebno je instalirati i SQL Server,
zatim nakon instalacije podesiti SQL Server! Od bitnih stvari, potrebno je omogućiti TCP/IP konekcije na SQL Serveru
ukoliko želite omogučiti da se klijentska računala spajaju preko mreže na bazu, potrebno je u tom slučaju i startati SQL Browser servis, zatim
je potrebno na firewallu onemogučiti blokiranje SQL Server i SQL Browsera.
 
Za postupak instalacije SQL Servera te podešavanja nakon instalacije, na internetu ima jako puno dobrih video i pisanih uputa koje možete iskoristiti.
 
7.
Pokrenite SQL Managment studio (WIN TIPKA+R pa upišite ssms) spojite se na svoj novi SQL Server, i napravite Restore vaše baze i .bak fajla
 
 
Odaberite .bak fajl sa svojega USB ključa
 
 
Kliknite na OK i pričekajte da postupak restora baze završi