Postavljanje dokumenata za sink

 
Sljedeći korak je da odlučite koje dokumente zapravo želite sinkati na centrali
 
kao primjer mi ćemo podešavati sink poslovnice 02 na centralu u poslovnicu 02
 
Ovo je jako važno!! znači uvijek radite samo sa dokumentima vaše poslovnice, za koju trenutno podešavate sink!
 
Izbornik Sistem -> Slanje podataka -> On-Line SQL GathServer -> Definicija dokumenata
 
 
Ovdje se nalaze svi dokumenti/tablice u Gathu koje možete podesiti za sinkanje!
 
Odmah da bi smanjili grešku na minimum, kliknite na naziv kolone Jedinica i uključite u prikazu samo
jedinicu za koju podešavate sink
 
 
 
 
Sada u prikazu imamo samo dokumente/tablice za poslovnicu 02
 
 
Mi ćemo kao primjer podešavanja podesiti Računi-Otpremnicu!
Sa time da ćemo Račun podesiti da se sa udaljene poslovnice kopira u centralu u 02.
 
pronađite Račun-otpremnica, označite ga, provjerite oznaku poslovne jedinice te kliknite na F12 na traci alata
 
 
Otvara se novi prozor, koji ćemo razložiti i objasniti svaki dio što znači
 
 
Objašnjenje:
 
 
Ovdje podešavate kako će se tj. gdje raditi sinkronizacija
 
NONE - Ovaj označeni dokument se neće sinkati
 
WRKS - Podaci sa udaljene poslovnice 02 kopiraju na server za odabrani dokument
 
SERV - Znači da se podaci iz centrale iz 02 kopiraju na udaljenu poslovnicu za odabrani dokument
 
PWRK - Više se ne koristi
 
PSRV - Više se ne koristi
 
 
Dakle, podešavamo Račun-Otpremnicu i rekli smo da ćemo ju podesiti da se sa poslovnice kopira u centralu u svoju poslovnu jedinicu (02)
 
Gore ćemo onda staviti točkicu na WRKS
 
 
u donjem panelu možete uključiti i dodatne opcije, od kojih su neke obavezne!
 
 
Obavezno stavite kvačicu na Ažurirati materijalne kartice, kako bi se prekopirani dokument
na centrali u pos02 vidio i na materijalnoj kartici (u ovom slučaju razdužio zalihu). Ako vam to nije potrebno
onda nemorate staviti kvačicu.
 
Isto pravilo vrijedi i za ostale opcije.
Ako želite da se na centrali u knjizi popisa vide i prekopirani dokumenti uključite i tu opciju.
 
Neke opcije se mogu aktivirati samo uz odeđeni odabir sinkronizacije!
 
Tako, npr. ako gore odaberete SERV, znači da se podaci kopiraju iz centrale iz pos02 u udaljenu poslovnicu
(naravno da to nikada nećete postaviti na računima)
onda će se aktivirati na dnu dvije opcije.
 
 
Kod sinkronizacije, kopiraju se podaci o dokumentu i iz dokumenta ali se npr. šifre artikla i/ili partnera ako ne postoje NE OTVARAJU!
 
Razlog ovome je što možete imati npr. različite partnere ali iste šifre partnera u centrali i u udaljenoj poslovnici i vrlo brzo
bi došlo do kaosa!
 
Ipak, ovo je moguće, samo u smjeru da se šifre i partneri kopiraju uz dokumente iz centrale na poslovnicu!
 
ako ovo želite omogućiti onda stavite kvačice uz artikle i/ili partnere
 
Prije nego ovo krenete