Postavljanje Defaultne Poslovnice za korisnika

 
 
Svaki korisnik (User) na računalu može u gathu imati postavljenu svoju radnu jedinicu! Ovo je posebno dobro ako imate više jedinica onda svakom koirnsiku postavite njegovu radnu (defaultnu) jedinicu u kojoj će biti kod svakog starta programa
 
Matični podaci -> Šifrarnik odjela / jedinica
 
Označite poslovnu jedinicu koju želite postaviti kao defaultnu
 
 
te na traci alata kliknite na ikonu F11 (Postavi jedinicu kao aktivnu i zapamti)
 
i dolje u dnu prozora od Gatha će vam se pokazati u kojoj se poslovnoj jedinici trenutno nalazite
 
 
Svaki sljedeći put kod pokretanja Gatha na OVOM računalu defaultna jedinica će biti upravo ova koju ste ovdje postavili