×
Menu

Postavke nakon završetka instalacije

 
 
Prije prvog pokretanja Aplikacije preporučamo da postavite da se Aplikacije pokreće sa ovlastima
Administratora obzirom da Aplikacija zapisuje u bazu podataka i u druge datoteke koje se nalaze u mapi instalacije programa.
 
Pronađite ikonu od Gatha na radnoj površini Windowsa te desnom tipkom miša kliknite na ikonu
 
 
te iz padajućeg menija odaberite zadnju opciju Properties (Podešenja)
 
 
Kliknite na gumb Advanced (Napredna podešenja)
 
 
Postavite kvačicu na Run as Administrator (Pokreni kao Administrator) te kliknite na OK, pa na Apply te na OK još jednom.
 
 
Napomena
 
Ukoliko nemate opciju Run as Adminsitrator kao na slici, to samo znači da vaš user account već ima potrebne ovlasti za nesmetano pokretanje Aplikacije.