Plaća u naravi

 
Plaća u naravi se obračunava kao poseban obračun.
 
Najprije moramo otvoriti u Šifrarniku naknada za rad, novu naknadu i dodijeliti JOPPD oznake. Slika dolje.
 
 
Zatim otvorimo novi obračun: Plaće u naravi.
 
Nalazi se u izborniku:
Glavna knjiga->Plaće->Obračuni->Plaća u naravi
 
Kada ste otvorili novi obračun Plaća u naravi, važno je napomenuti da će se u polje
Obračunata porezna osnovica, automatski upisati iznos osnovice iz redovne plaće za tog djelatnika, ukoliko je bila isplaćena u istom mjesecu kada i Plaća u naravi.
 To je zbog toga što se osobni odbitak može koristiti samo jednom u toku mjeseca, pa je to potrebno korigirati na taj način. Pogledati slike dolje: