Menu

Parametri za obračun plaća od 01.01.2017.

Potrebna je dogradnja na   
 
U parametrima plaća unesite ove vrijednosti:
 
 
U šifrarniku djelatnika (nova preglednija forma)
podesite nove koeficijente (faktore) osobnih odbitaka i apsolutni iznos (novi podatak):
 
 
 
primjer sa jednim djetetom:
 
Apsolutni iznos se sam izračunava prema koeficijentu kojeg ste upisali.
 
Ostali faktori su: