Parametri za AutoArhiviranje

 
Gath program možete podesiti da svako jutro kada pokrenete Gath se automatski pokrene arhiviranje
Kod ove vrste arhiviranje Gath radi arhivu samo dva dana, na način da radi par nepar arhivu!
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Promjena Parametara
 
 
Automatska arhiva - ovim parametrom uključujete autoarhiviranje kod prvog pokretanja programa ujutro
 
Kompaktiranje auto arhive & Kompresija auto arhive - dali želite da vam se arhiva nakon izrade još dodatno komprimira
Ako imate slabije računalo i veću bazu, ovo može potrajati!
 
Direktorij auto arhive - ovdje upisujete apsolutnu putanju do mape gdje želite da vam se radi arhiva, prije toga dotična mapa mora biti kreirana
 
Nemoj NIKAD pitati za automatsko arhiviranje - Ovim parametrom zauvijek isključujete mogućnost da vas program kod pokretanja pita dali želite
uključiti arhiviranje par - nepar
 
 
Situacija koja se javlja kod uključene autoarhive je da se izrada arhive pokreće ujutro na prvom računalu koje pokrene Gath!
Ako se prije završetka izrade arhive na prvom računalu, pokrene Gath na drugom računalu u mreži i na njemu će se pokrenuti izrada arhive i usporiti prvo računalo itd.
 
U slučaju da upravo sa ovim imate problema, naš savjet je da ostavite uključenu autoarhivu na jednom računalu u mreži a na ostalima
isključite autoarhivu! kako to napraviti?
 
Na računalu na kojem želite isključiti autoarhivu, pokrenite regedit
 
WIN tipka + R
 
 
Upišite regedit i stisnite OK
 
Otvoriti će se prozor Windows registrya! Otvorite lokaciju sa slike dolje
 
 
Dva puta kliknite na ključ sa desne strane IsključenaAutoArhiva
 
i u polje Value data upišite 1, kliknite OK i zatvorite Windows Registry
 
 
Sada ste na ovom računalu isključili auto arhiviranje
 
Isto ovo napravite na ostalim računalima na kojima želite isključiti auto arhiviranje