×
Menu

Otvaranje servisne izdatnice i veza sa nalogom

 
 
Kada smo napravili naš servisni nalog, vrijeme je da otvorimo Servisnu Izdatnicu na koju ćemo stavljati
robu i usluge koje ćemo kasnije fakturirati kod naplate naloga
 
Info
Servisnih izdatnica možete po istom servisnom nalogu imati koliko želite! Zapravo je i preporučljivo da po danu otvarate zasebnu serv.izdatnicu vezanu za isti nalog, ukoliko vam je vozilo duže od dana u servisu.
 
Bitno je da je svaka servisna izdatnica povezana sa svojim servisnim nalogom po broju naloga
 
1.
Nalazimo se u pregledu servisnih naloga
U pregledu naloga na traci alata kliknite na ikonu F3 kako bi vam se otvorio pregled servisnih izdatnica
 
 
(alternativno do servisnih izdatnica možete doći preko Izbornika Servis -> Servisna izdatnica)
 
Program će vam ponuditi na izbor dvije opcije
 
Prva će vam otvoriti prikaz SVIH servisnih izdatnica, te ako koristite ovu opciju onda nastavite sa radom prema uputi A,
Druga opcija će vam ako ste označili servisni nalog 1 npr. onda otvoriti izfitrirani pregled servisnih izdatnica gdje će vam onda otvaranje nove izdatnice
automatski povezati nalog i tu izdatnicu! Ovo opisujemo u uputi B.
 
A - Prikaz SVIH servisnih izdatnica
 
 
 
Otvorite novu servisnu izdatnicu koju ćemo povezati sa našim novokreiranim servisnim nalogom
 
Info
Servisna izdatnica je dokument na koji stavljate robu i usluge koje ste ugradili / izvršili na dotičnom vozilu.
Servisna izdatnica je dokument koji skida robu sa stanja
 
Kod popunjavanja podataka na serv.izdatnici izuzetno je bitno da u polju A pod servisni nalog (slika ispod)
bude odabrano SERvisni, to znači da ovu izdatnicu povezujemo sa servisnim nalogom, alternativa je uslužni nalog.
I u polju B kliknemo na nakon toga će nam se otvoriti prozor sa popisom samo otvorenih servisnih naloga, dva puta kliknemo mišem
na nalog sa kojim povezujemo serv.izdatnicu.
 
 
Nakon toga u izdatnicu unesite artikle i usluge.
 
 
 
Napomena
Možete imati neograničen broj serv.izdatnica vezanih za jedan isti servisni nalog! Bitno je samo da svaku serv.izdatnicu preko polja A i B povežete sa ispravnim nalogom.
 
 
Na slici iznad možete vidjeti kako su servisne izdatnice 4 i 5 uredno povezane sa istim servisnim nalogom broj 4
 
 
B - Servisna Izdatnica povezana sa servisnim nalogom
 
 
Ukoliko ste u pregledu servisnih naloga odabrali ovu opciju, onda će vam se otvoriti pregled izdatnica koje su več povezane
sa označenim nalogom, ako je pregled prazan, to znači da niti jedna izdatnica nije povezana još sa označenim nalogom!
 
Znači, mi ćemo prvo označiti nalog broj 15
 
 
kliknuti na Ikonu F3 te odabrati Servisna izdatnica povezana sa servisnim nalogom
 
Otvoriti će se prikaz servisnih izdatnica
 
 
Obratite pažnju na to da su prikazane samo one izdatnice koje su povezane sa našim nalogom broj 15!
 
Ako sada kliknemo na unos nove servisne izdatnice
 
 
Program će automatski, bez potrebe za našom intervencijom odmah povezati novu servisnu izdatnicu sa našim nalogom broj 15!
 
 
4.
kada ste povezali izdatnicu sa nalogom i stavili artikle u izdatnicu vratite se nazad na pregled servisnih naloga
označite servisni nalog i na traci alata kliknite na ikonu F9 štampanje
 
 
na sljedećem prozoru možete odabrati dali želite ispisati nalog sa sadržajem povezane serv.izdatnice ili da ispiše praznu tablicu u nalogu koju onda možete ručno popunjavati.
 
 
 
 
Slika serv.nalog sa ispisom podataka iz serv.izdatnice
 
 
 
Slika serv.nalog sa ispisom prazne tablice za popunjavanje