Otvaranje Nove Poslovnice

 
Potrebno je otići u izbornik:
 
Matični podaci -> Šifrarnik odjela / jedinica
 
 
Kliknite na ikonu CTRL+F1 na traci alata
 
 
Upište Šifru nove poslovnice, u našem slučaju je to 04
 
Upišite naziv Poslovnice (samo za prikaz u Gathu)
 
Pod Maloprodaja upišite slovo D ako će ta poslovnica biti maloprodajna
 
pod Dislocirano OBAVEZNO upište slovo D
 
Napomena
 
U Gathu samo matična poslovnica (glavna) nema slovo D pod Dislocirano, sve ostale MORAJU imati slovo D!!!
 
NESMIJETE MIJENJATI OVAJ PODATAK KADA GA JEDNOM UPIŠETE JER MOŽE DOĆI DO GUBITAKA PODATAKA AKO OBNOVITE BAZE!!!!
 
 
Ostale podatke ispunite prema potrebi i kada ste gotovi kliknite na gumb Prihvati!
 
Izađite van iz programa
 
Nakon dodavanja nove poslovnice potrebno je da sva računala koja rade na Gathu (na dotičnoj bazi) izađu iz programa
 
Ponovo pokrenite Gath na jednom računalu i pokrenite obnavljanje baze
 
Izbornik Sistem -> Obnavljanje baze -> obnavljanje baze
 
 
 
Odgovorite potvrdno
 
 
Pričekajte da obnavljanje baza završi! Imajte strpljenja jer se u bazi kreiraju sve tablice za novu poslovnicu
 
Kada obnavljanje završi svi mogu pokrenuti gath i nastaviti raditi