Menu

Narudžbe Dobavljaču

 
Upute za izradu narudžbi dobavljaču:
 
1.Skladište-Narudžbe dobavljaču(NRD)
 
2.Otvorimo novu praznu narudžbu(F11) i proknjižimo je
 
3.Označimo praznu narudžbu i kliknemo na tipku C+F12(formiraj narudžbu dobavljaču sa centralnog skladišta).
 
 
 
 
4.Nakon što Vam se pokaže ova forma ,odaberite od kojeg dobavljača želite naručiti robu
(kako bi povukao artikle od toga dobavljača morate imati u šifrarniku pod artiklima postavljenog i dobavljača).
 
5.U narudžbi postoje i ostala polja za izradu narudžbe(Proizvođač,grupe,abc analiza....)
po kojima možete detaljnije definirati koju robu želite naručivati.
 
Primjer:Odaberete dobavljača(Auto Krešo) i proizvođač(Monroe) te grupu artikala(amortizeri).
Program će Vam u narudžbu povući sve amortizere od Monroa koje kupujete od Auto Kreše.
 
Uz svaki uvjet narudžbe postoji tipka „&“ koju kada kliknete određujete da li ćete artikl naručiti
od dobavljača ili proizvođača, a ako je isključeno tražiti će artikl kojima ima toga dobavljač i proizvođača.(“ I/ILI“)
 
 
6.Kada ste odabrali sve uvjete narudže kliknete na tipku učitaj artikle ,
te Vam se ispisuje prozor sa artiklima za narudžbu.Prozor ima nekoliko polja pa krenimo redom:
 
 • Ulazi PG(prošla godina) - pokazuje koliko je artikla ulazilo prošle godine(prva brojka), početno stanje prošle godine(druga brojka),te ulaze predprošle godie(treća brojka).
 • Ulazi - koliko je artikala došlo primkama(tuzemne)
 • Stanje - pokazuje stanje artikla
 • Naruči - upisujemo koliko želimo naručiti artikla
 • Ostatci - stanje na backorederu
 • Dolazak - artikli na deviznim primkama
 • Raspoloživo - stanje u drugim poslovnicama
 • Napomena - uzima memo polje artikla
 • Napomena uz robu - uzima memo polje iz dokumenta
 
7.U plavom prozoru se nalaze tipke za jednostavniji rad:
 
 • Mat.Kartica - pokazuje stanje na MK označenog artikla
 • Povijest - pokazuje ulaze i izlaze artikla kroz godine
 • Prenesi excel - prijenos u excel
 • Snimi - snimanje NRD u .bin
 • Učitaj - učitavanje NRD iz formata .bin
 • Prijedlog - mogućnost izračuna optimalne količine artikla(u ovom slučaju kontaktirajte podršku kako bi Vam se pobliže objasnilo automatsko naručivanje)
 • Slika - pokazuje sliku artikla ako ju imate definiranu
 • Jedinice - pokazuje stanje po jedinicama
 • Košarica - mogućnost prebacivanja artikla u košaricu
 
 
 
 
 • Boja - služi za „bojanje“ određenog dobavljača radi lakšeg korištenja
 • Učitaj artikle - kada ste odabrali uvjete narudžbe ovom tipkom učitavate artikle u NRD
 • Osvježi artikle - u slučaju da NRD niste završili ovoga trenutka nego npr.za 2 sata ova tipka će ažurirati stanja artikala(ako se stanje promijenilo ili u dolasku imate novu zalih itd..)
 • Završi - kada ste sve završili ovom tipkom knjižite NRD
 
8.Izrada NRD bez „nula“
 
 
U NRD postoji tipka C+F12 koja će iz Vaše završene NRD izbaciti sve artikle kojima niste upisali nikakvu količinu za narudžbu(Izbaci nule).
Tipka F2 Formiraj narudžbu po poslovnici-izrada NRD za svaku poslovnicu/jedinicu zasebno