Naručeno - isporučeno

 
Primjer kada pratimo naručenu robu od dobavljača
 
Prvo je u parametrima potrebno podesiti koji dokumenti će se brojati kao naručeno, a koji kao isporučeno.
 
Te možete uključiti i opciju da vam se sumiraju podaci sa svih skladišta zajedno.
 
 
Mi smo u primjeru gore naveli NRD (Narudžbe dobavljaču) da naručuju a DUP (Devizna ulazna Primka) i PRK (Primka-kalkulacija) da isporučuju robu.
 
U dokumentima klikom na tipku prikaz pa prikaz stanja na skladištu možemo vidjeti naručeno isporučeno za označeni artikal u dokumentu!
 
 
U materijalnoj kartici također imamo uvid u naručeno/isporučeno na aktivnoj poslovnici i na svima zajedno
 
 
U šifrarniku artikla u prikazu detalja također.
 
 
Izvještaji!