×
Menu

Naplata+Odjava Gosta

 
 
Kako bi Gosta odjavili i naplatili mu uslugu smještaja, potrebno je otići u
 
Izbornik->Hotelsko poslovanje->Prijava Gosta
 
U polje Broj sobe upišite broj sobe u kojoj je odsjeo Gost i stisnite ENTER
 
 
ili u polje Prezime Gosta upišite prezime i stisnite ENTER
 
 
ili jednostavno kliknite na gumbić sa brojem sobe na gornjoj traci!
 
I program će vam povući podatke o sobi/gostu. Ako imate više gostiju sličnog prezimena onda
ćete dobiti prozor za izbor vašega gosta. Označite ga i potvrdite izbor ENTERom
 
 
Označite svojega gosta dolje u prikazu, ako ih imate više
 
 
te kliknite na gumb Prijava/Odjava (F5)
 
Provjerite podatke o datumu i vremenu odjave te ih promjenite ako je potrebno
 
kliknite na Prihvati
 
 
Zatim kliknite na gumb Naplata (F6)
 
 
Na sljedećoj formi, odaberite što naplaćujete
 
 
Ako ste imali više gostiju u sobi, onda možete odabrati odmah dali ćete
račun raditi za jednog gosta, ili za sve zajedno
 
Ako je gost imao vanpansionske potrošnje na račun sobe onda morate imati uključenu tu kvačicu
kako bi program dodao na iznos računa i taj iznos.
 
Trošak vanpansionske potrošnje možete vidjeti u pregledu prijava soba, ako označite sobu/gosta pa dolje denso imate
prikaz potrošnje
 
 
nastavimo dalje sa naplatom...
 
Isto vrijedi i za utrošak Minibara!
 
Ako ste uključili opciju Pregled prije naplate, onda ćete dobiti mali izvještaj prije naplate.
 
 
Zatvorite izvještaj, program vas pita
 
 
Odgovorite sa Da kako bi nastavili sa naplatom
 
na prozoru Specifikacije naplate odaberite način plaćanja sa kojim gost plaća