Menu

Naplata na više različitih sredstva plaćanja

 
 
Prvo treba podesiti parametre za naplatu:
 
Sistem -> Parametri programa -> Promjena parametara
 
Grupa Maloprodaja + Kasa -> Naplata
 
 
napravite da vam bude kao na slici iznad, samo ova 3 označena parametra, ostali parametri sa slike nisu bitni za ovaj dio
 
Nakon toga potrebno je u knjiženju dokumenta, na kojem ćete raditi maloprodajnu naplatu, uključiti parametar
 
 
Nakon toga kada budete proknjižavali dokument program će vam otvoriti novi prozor za specifikaciju naplate.
 
 
Unesite iznose kako klijent plaća i kliknite prihvati!
 
Nakon toga, ako se radi o paragon blokovima, možete na gumb CTRL+F11 na traci alata
vidjeti kako je naplaćen označeni račun