Kreiranje WebShop korisnika

 
WebShop korisnike kreirate u Gathu.
 
Izbornik Matični podaci->Dodatni šifrarnici->Webshop (B2B) veleprodaja->Webshop korisnici
 
Svakoj tvrtci kojoj želite omogućiti pristup vašom WebShopu, potrebno je kreirati
login (korisnički račun) kojim će se oni onda logirati u WebShop.
 
Ukoliko nekoj tvrtci želite omogućiti da ima pristup vašem WebShopu iz više poslovnica
onda je potrebno kreirati login za svaku od tih poslovnica!
 
Ovdje se nalaze korisnici kojima ste omogućili da koriste vaš WebShop
 
na traci alata klikom na tipku CTRL+F1 kreirate novog korisnika
 
 
Korisničko ime - Ovdje upisujete podatak kojim će se korisnik logirati na vaš WebShop, do 30 znakova maksimalno
 
Lozinka - password kojim će se korisnik logirati uz korisničko ime, do 20 znakova maksimalno, password program kreira sam, ali možete
upisati ručno password koji želite, password je case sensitive (mala i velika slova se razlikuju)
 
Ime i Prezime - Ako ćete imati više loginova za istu tvrtku, onda ih prema ovom polju možete razlikovati, npr. ime poslovnice ili sl.
 
Šifra partnera - svaki korisnik MORA biti povezan sa tvrtkom iz šifrarnika poslovnih partnera kako bi WebShop mogla ispravno prikazivati cijene za tog partnera
 
E-mail - ovdje možete upisati email korisnika radi eventualnog kontakta ili slanja newslettera i sl.
 
Odjel/Jedinica - Ovdje odaberite poslovnu jedinicu čije stanje zalihe želite prikazivati u glavnom pregledu artikala na WebShopu ovome korisniku.
Dakle možete napraviti 3 različita korisnika na istu tvrtku sa prikazom stanja zalihe od različitih poslovnica.
Ovdje govorimo samo o glavnom predlošku za prikaz artikla (slika ispod)
 
 
Dodatno ako želite da se Webshop Narudžba od ovog webshop korisnika i kreira u poslovnoj jedinici koju ste mu uključili ovdje
(u protivnom narudžba se kreira u poslovnici koja je defaultno postavljena na Gathu na Serveru) onda je potrebno uključiti
parametar u Sistem->parametri programa->promjena parametara grupa WebShop postavke - podgrupa Novi web shop
 
 
Korisniku koji šalje narudžbu sa webshopa će kod pregleda košarice biti prikazana informacija gdje će se kreirati njegova narudžba
 
 
 
Neaktivan - Ako korisniku želite zabraniti da se može logirati u vaš WebShop uključite mu ovu opciju.
Naravno korisnika možete i obrisati kako bi oslobodili licencu.
 
TecDoc korisnik - Ako ste uzeli TecDoc modul za WebShop, i korisniku želite dati opciju korištenja ovog modula onda tom korisniku
uključite ovu opciju.
 
 
Dozvoljeni broj korisnika je ograničen paketom korisnika koji ste zakupili od Elektronike Perhoč, ukoliko plaćate WebShop po prometu
onda imate neograničen broj WebShop korisnika.
 
TecDoc WebShop korisnici su obićni WebShop korisnici sa mogućnošću da koriste TecDoc pretraživanje.