Kreiranje Nove Baze za Novu Poslovnicu

 
Na centrali ste otvorili novu Poslovnu jedinicu za svoju novu poslovnicu i sada tu poslovnicu tj.
bazu trebate prebaciti u tu poslovnicu kako bi mogli raditi na njoj
 
Napomena
 
Da bi ovo funkcioniralo MORATE u rootu Gath mape imati datoteku NoviMDataBase.mdb i veličina te datoteke MORA biti 100Kb nikako veća inaće neće raditi!
 
sa ovog linka možete skinuti ovu datoteku NoviMDataBase.mdb
 
Ovu datoteku staviti u root Gath foldera
 
Dovoljno je u Gathu otići u izbornik
 
Sistem -> Konverzija podataka -> Import/Export -> Kreiranje baze nove jedinice
 
 
Na sljedeće upozorenje samo kliknite na U redu!
 
 
Pričekajte da program odradi proces kreiranje nove baze!
 
Nakon toga u Gath root mapi je kreirana nova mapa koja se zove "Novo" i unutar te mape se nalazi nova baza i svi potrebni fajlovi da se može raditi u Gathu na drugoj poslovnici.
 
Info
 
U novo kreiranoj bazi su preneseni svi šifrarnici, matični podaci i sva knjiženja dokumenata ali nema nikakvih dokumenata, baza je prazna!
 
 
Prekopirajte cijelu "Novo" mapu na USB stick i prebacite na računalo u novoj poslovnici!
 
Ne zaboravite na računalu u novoj poslovnici postaviti defaultnu jedinicu za rad