Kratke upute za godišnji obračun plaće

 
EDIT 12.12.2014.
 
Nakon što smo obračunali plaću za studeni/isplata u prosincu, radimo godišnji obračun poreza i prireza plaća za  2014.godinu.
 
1.
Ulaskom u Definiranje godišnjih por. Stopa, ukoliko nije već definirano za 2014. godinu, program će sam dodati propisane stope i iznose.
 
 
2.
Nakon unosa stopa u Obračunima, otvaramo Godišnji Obračun plaće i unosimo djelatnika za kojeg radimo obračun plaće
 
 
3.
Nakon toga dobijemo prikaz obrasca DNR, kojeg možemo i isprintati.
 
 
4.
U Isplatnoj listi u polju OSNOVICA sa F2 dobijemo automatski iznos sa Godišnjeg obračuna plaće.
 
 
5.
Isplatna lista sa korigiranim porezom i prirezom.
 
 
5.
JOPPD obrazac